Under befaring bli man enig om , ny kledning , isolasjon og ny dør og vinduer , men så kom sannheten fram og vi bli enig med kunden om å rive  og bygge nytt ! !  !

Referanser og mer

Her viser  vi litt av de vi har  gjort i det siste og har gode referaser om ønskerlig , det er bare å spørre  oss så sender vi tlf nr og navn  til kunder vi har jobbet for ! 

....så fant vi ut sammen med kunden at det beste er å rive å bygge nytt !